KỸ SƯ – NAM (IN ẤN, THIẾT KẾ, IT) – Tháng 08-09/2022

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

 • Ngành nghề: VẬN HÀNH MÁY
 • Công việc: THAO TÁC VÀ LẬP TRÌNH MÁY IN CÔNG NGHIỆP
 • Thời gian hợp đồng : DÀI HẠN
 • Số lượng : 2 – 3 NAM
 • Độ tuổi : 21 – 30 tuổi
 • Đối tượng: TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC NGÀNH IN ẤN, THIẾT KẾ ĐỒ HỌA, IT
 • Sức khỏe: SỨC KHỎE ĐẠT TIÊU CHUẨN CHO LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
 • Yêu cầu khác: NHANH NHẸN, LÀM VIỆC TẬP THỂ, HAM HỌC TIẾNG NHẬT

CHÉ ĐỘ PHÚC LỢI

 • Lương cơ bản : 200.000 YÊN  (KHOẢNG 39 TRIỆU VNĐ) TRỞ LÊN
 • Ngày nghỉ: THEO QUI ĐỊNH CÔNG TY VÀ PHÁP LUẬT NHẬT BẢN

THỜI GIAN VÀ NƠI LÀM VIỆC

 • Tỉnh: NARA – NHẬT BẢN
 • Thời gian làm việc theo ca: 8:00 – 00:00 (GIẢI LAO 60 PHÚT). TĂNG CA TRÊN 20H/THÁNG 

LỊCH TRÌNH THAM GIA

 • Hình thức phỏng vấn : PHỎNG VẤN ONLINE (ZOOM)
 • Dự kiến phỏng vấn : CUỐI THÁNG 08 – ĐẦU THÁNG 09/2022
 • Dự kiến xuất cảnh: THÁNG 01 – 02/2023