Trước tiên quý vị vui lòng đọc “Sách hướng dẫn về cuộc sống và công việc dành cho người nước ngoài”.
Cuốn sách này đăng tải nhiều thông tin cần thiết cho cuộc sống tại Nhật Bản.
Trong câu văn, có một số chỗ được dịch bằng máy. Dịch bằng máy sẽ không đảm bảo độ chính xác 100% nên vui lòng lưu ý. Một số danh từ riêng có thể không được dịch một cách chính xác.