KỸ SƯ – NAM (CƠ KHÍ, ĐIỆN – ĐIỆN TỬ) – Tháng 07-08/2022

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

 • Ngành nghề: LẬP TRÌNH VÀ THAO TÁC MÁY
 • Công việc: ĐIỀU KHIỂN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT DÂY CÁP
 • Thời gian hợp đồng : DÀI HẠN
 • Số lượng : 04 NAM
 • Độ tuổi : 21 – 30 tuổi
 • Đối tượng: CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
 • Điều kiện khác: SỨC KHỎE ĐẠT TIÊU CHUẨN CHO LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

CHÉ ĐỘ PHÚC LỢI

 • Lương cơ bản : 210.000 Yên  (Bao gồm lương và phụ cấp) – Tăng ca 30H/Tháng
 • Ngày nghỉ: Theo qui định công ty và pháp luật Nhật Bản

THỜI GIAN VÀ NƠI LÀM VIỆC

 • Tỉnh SAITAMA – Nhật Bản
 • Thời gian làm việc: Theo qui định của Công ty và pháp luật Nhật Bản 

LỊCH TRÌNH THAM GIA

 • Hình thức phỏng vấn : Phỏng vấn online (zoom)
 • Dự kiến phỏng vấn : Tháng 07-08/2022
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 11-12/2022